ජෙට්ස්කි

ජෙට්ස්කි

අප ආයතනය මගීන් පුහුන කරනු ලබන නවතම පාඨමාලාව ජෙට්ස්කි පාඨමාලාවයි.මෙම පුහුණු පාඨමාලව පැවැත්වෙනුය්  අබුඩාබිහි ඉතා සුප්‍රසිද්ධ බෝට්ටු යාත්‍රාගනයේදීය.

මෙම ප්‍රවීණතා සහතිකය ඔබට ඩුබායි හා මැදපෙරදිග බෝට්ටු හිමියන් සහ අදාළ රැකියා ආයතනවල ඉතාමත් පිළිගත් එකකි.

මෙම සහතික පත් ලබන්නාගේ හැකියාව ජාත්‍යන්තරයම පිළිගෙන ඇති අතර මෙම පඨමාලාව ඔබගේ රැකියාවේ දියණුව සහ පෞද්ගලික දැනුම දියුණුකර ගැනීමට මහෝපකාරී  වෙනු ඇත.

මෙය එක් දින පුහුණු පාඨමලාවක් වන අතර ඔබට ජෙට්ස්කියක් ඕනෑම  දිය  අගලක  හෝ මුහුදේ නිසි ආකාරව පැදවීමට පුරුදු පුහුණු කෙරෙනු ඇත.

පාඨමාලාවේදී උගන්වන හා පුහුන කරන විෂය නිර්දේශය පහාත දැක්වේ.

ජෙට්ස්කි

ජෙට්ස්කි පිළිබද විෂය නිර්දේශය

සැලකිය යුතු දේවල්

 • ජෙට්ස්කියෙහි සැකසුම
 • පාලනයන්
 • විකර්ශක සහ සුක්කානම් පද්ධතිය
 • ඉන්ධන හා තෙල්
 • පුද්ගලික උපකරණ
 • තෙත් ඇඳුම / වියළි ඇඳුම
 • උත්පලාවක උපකරණ හා ශාරීරික ආරක්ෂාව
 • හිස සහ ඇස් ආරක්ෂාව
 • දියත් කිරීමට පරික්ෂා කිරීම
 • අවශ්‍ය ආරක්ෂක තොරතුරු
 • කිල් කොර්ඩය
 • ආරක්‍ෂිත වේගය
 • දේශීය උවදුරු

 ජෙට්ස්කි

pwc-jetski-personal-watercraft-training-ජෙට්ස්කි

ගැටීමේ රෙගුලාසි

 • නිතරම වටපිටාව බැලීම
 • ආරක්‍ෂිත වේගය
 • විවිධ තත්වයන්ගේ යාත්‍රා වලට දිය යුතු ප්‍රමුඛතා
 •  දේශීය රීති, වේග සීමා, තහනම් ප්‍රදේශ

 

 

සිතියම් හා නාවික අධ්‍යාපනය

 •  මුහුදු දිශානතිය
 • සිතියම් වර්ග
 • දුර පරිමාණයන්
 • දිශාව හා මාලිම දෝෂ ( විචලනය )
 • දිශාව හා දුර
 • ගොඩබිම, නොගැඹුරු මුහුද හා ගැඹුරු ජලය පෙන්නුම් කිරීම
 • බොයා පිලිබදව
 • වඩදිය බාදිය

ජෙට්ස්කි

කාලගුණය සහ  ආරක්ෂාව

 • මූලාශ්ර සහ කාලගුණ අනාවැකියන හි වැදගත්කම
 •  ආරක්ෂක හා හදිසි උපකරණ
 • ශබ්ද දුෂණයෙන් හා බාධා වලින් වැළකීම
 •  වනජීවී වාසස්ථාන වලට ඇති හානි.
පාඨමාලාව සදහා ඔබ පැමිණීමේදී ඔබ හට පාඨමාලාවට අදාල අත්පොතක් ලැබෙනු ඇත.ඒ මගින් පාඨමාලාවෙන් පසුව උවද එයට අදාල විෂය කරුණු නිතර නිතර බැලීමෙන් ඔබට ඔබගේ දැනුම වර්ධනය කර ගත හැක.
 
අපගේ උපදේශක මහතුන් දේශනා පවත්වනුයේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් වෙන අතර තවද සරල ඉංග්‍රීසි භාෂාව,හින්දි,,ප්‍රංශ,හා  සිංහල  භාෂාවෙන් ද දේශනා පවත්වනු ලැබේ.
 
 
 
 

You cannot copy content of this page