Boat Captain Training Nepali

RYA Powerboat Level 2 Course - National Powerboat Certificate

RYA नेशनल पावरबोट सर्टिफिकेट (RYA लेबल & ) प्प्रतीव्ब्यक्ति AED२७००

पाठहरू यु.ऐ.इ को कै साबै भन्दा ख्याति-प्राप्त  मरिना मा   अबु धबी मा स्थित छ.
यो यू.. मा बोट को लागी सबै भन्दा चली आएको पाठ हो योसर्टिफिकेट इन्सुरेन्स कम्मपनीहरु बोट मालिकहरुले पनीसोधछन्.
यो सर्टिफिकेट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट हो , एसले तपाई को काम मनोरंजनमा पनि सुधार लेराउनेछ.
यो दिने अध्यन हो जसमा तपाइ लाई बोट राम्रोसंग मरिना भित्र बहिरा अथवा समुन्द्र मा चलाउन सीकाइन्छ तपाइलाई सामुन्द्र कानियम बोट मा हुने GPS अनी बोट भित्र रहेका हरेक समान कोजानकारी दिनुका साथै सुरक्षित    उपकरण तिनिहरुको कसरीप्रयोग गरिन्छ तेस्को पनि जानकारी दिनेछौ.

एस पाठमा केही सिधान्त भएतापनि धेरै जसो अध्यन चाही बोटभित्रनै हुन्छ, एस अध्यन गर्दा एक बोटमा धेरैमा विध्याथीमात्रहुन्छन्.

पहिलेनै अनुभवी बोट चलाउने ब्येक्ति को लागी एक दिनेआलकन,मुल्यांकन को एक दिने अध्यन पनि गर्नुसकिन्छ, त्यसबयक्ति लाई बिहान समयमा तयारी गर्नुदिईनेछ   बेलुका तेस्कोमुल्यांकन गरिनेछ.
मारिना बोट मा काम गर्नेहरुका लागी हामीकहा खास भरना कोपनि बेबस्ता , तिन जना को समूह मा आउने अथवा मिलाउने लाईविशिष्ट भरनाको बेबस्ता मिलाईएकोछ.
हाम्रो उपदेसकहरु इंगलिस सामान्य इंगलिस, हिन्दी, नेपाली, फ्रेन्चअनी अरबी मा पनि अध्यन गराउछन्.
हाम्रा पुस्तकहरु इंगलिस मा छन् जसका भित्र धेरी प्रस्ट चित्रहरुछन्जसले तपाइलाई प्रस्टरुपमा चाहिने योगेता बताउनेछ.